Lokalförmedling och Lokaluthyrning - MIKE är din professionella partner inom lokalförmedling, för bättre matchningar och ökad affärsnytta.
Våra tjänster

Lokalförmedling & Lokaluthyrning

För oss på MIKE är varje förmedlingsuppdrag unikt och målet är att snabbt, effektivt och smidigt lösa kundens behov av att hyra eller hyra ut lokal. Varje uppdrag bygger på MIKEs engagemang, affärsmässighet och kompetens och vår erfarenhet blir din största tillgång.

Så här matchar MIKE lokaler med hyresgäster:

  • För företag som söker nya lokaler
    MIKE hittar lokalen ni söker. Med starkt kundfokus och stor marknadskännedom hjälper vi företag och organisationer att hitta den perfekta lokalen för sin verksamhet.
  • Fastighetsägare som vill hyra ut
    Med rätt hyresgäster blir din fastighet mer lönsam. MIKE hittar hyresgäster till era vakanta lokaler och erbjuder marknadens bästa uthyrningstjänst för fastighetsägare.

MIKE är din professionella partner inom lokalförmedling, för bättre matchningar och ökad affärsnytta.

Har du lokal att hyra ut?

Har du lokal att hyra ut?

Gå med i vårt kundregister

MIKE Kundregister