Mark

Bergsjödalen 41

Fastighet med byggrätt belägen i Bergsjödalens industriområde i nordöstra Göteborg.

Fastighet med byggrätt belägen i Bergsjödalens industriområde i Bergsjön, nordöstra Göteborg med
Byggrätt för industriändamål.

Tomtareal om 4 528 kvm som kan bebyggas med Byggnadshöjd 8,0 m enl dp. Detaljplanen saknar
exploateringsgrad och ett flertal av fastigheterna i området är exploaterade över 50% av tomtarealen.

Fastigheten säljs på uppdrag av Göteborgs Kommun, Exploateringsförvaltningen, med vitessanktionerad bebyggelseplikt där köparen får tidsramar för att inkomma med bygglovsansökan, påbörja samt slutföra byggnation på fastigheten.

En öppen budgivning kommer hållas för spekulanter som lämnat sitt intresse genom ett
indikativt bud. Budet ska inkomma till MIKE Kommersiella fastigheter (MIKE) via e-post till: Mikael.
nyberg@mikefastigheter.se senast 2024-06-05 därefter startar en öppen budgivning mellan de parter som inkommit med indikativt bud.

Kort fakta

Adress:
Bergsjödalen 41, Göteborg
Typ av fastighet:
Mark
Tomtarea:
4 528,9 Kvm
Mikael
Mikael Nyberg
Transaktionsrådgivare/ Fastighetsmäklare

Skärmklipp

49.3 ok 1

49.3 ok 2

49.3 ok 3

DJI_0736

DJI_0739

DJI_0746

Senaste nytt
Boka rådgivning

Rådgivning som tar fastighetsaffärer från bra till bättre

MIKE Kommersiella Fastigheter erbjuder sina kunder kostnadsfri rådgivning inom fastighetstransaktioner och lokalförmedling.

Boka rådgivning

Senaste nytt

Gå med i vårt kundregister

MIKE Kundregister